Δημοσίευση

Immediate and delayed surgical repair of duodenal defects in rats with small intestinal submucosa patch.

ΤίτλοςImmediate and delayed surgical repair of duodenal defects in rats with small intestinal submucosa patch.
Publication TypeJournal Article
AuthorsMiliaras, D., Miliaras S., Meditskou S., & Papamitsou T.
PubMed ID24791813

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.