Δημοσίευση

Immunophenotype of mouse cerebral hemispheres-derived neural precursor cells.

ΤίτλοςImmunophenotype of mouse cerebral hemispheres-derived neural precursor cells.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsPoulatsidou, K-N., Lagoudaki R., Touloumi O., Kesidou E., Boziki M., Ravanidis S., Chlichlia K., Grigoriou M., & Grigoriadis N.
JournalNeurosci Lett
Volume611
Pagination33-9
Date Published2016 Jan 12
ISSN1872-7972
Λέξεις κλειδιάAge Factors, Animals, Animals, Newborn, Antigens, Surface, Biomarkers, Brain, Cell Differentiation, Cells, Cultured, Immunophenotyping, Mice, Inbred C57BL, Multipotent Stem Cells, Neural Stem Cells
Abstract

Postnatally isolated neural precursor cells (piNPCs) from mouse cerebral tissue have been studied in cell-based therapeutic approaches for Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE). Transplantation experiments in EAE rodents revealed that piNPCs manage to integrate into the host tissue and ameliorate clinical symptoms. When cultured in vitro, mouse cerebral piNPCs form neurospheres consisting of immature cells positive for polysialylated neural adhesion molecule (PSA-NCAM) that differentiate mainly towards glial cells, but also neurons. Herein, we have characterized piNPCs immunophenotype, with flow cytometry. NPCs were positive for CD24, CD44, and CD133 though negative for CD15, CD184 and CD49d. This immunophenotype, determined for the first time, among cells isolated from neonates might be useful for the identification of NPC population aiming at the development of transplantation protocols.

DOI10.1016/j.neulet.2015.11.011
Alternate JournalNeurosci. Lett.
PubMed ID26590329

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.