Δημοσίευση

Inflammation of solitary caecal diverticula:a rare aetiology of acute abdominal pain [corrected].

ΤίτλοςInflammation of solitary caecal diverticula:a rare aetiology of acute abdominal pain [corrected].
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsParamythiotis, D., Papadopoulos V. N., Michalopoulos A., Panagiotou D., Panidis S., Digkas E., Papaefthymiou L., & Basdanis G.
JournalTech Coloproctol
Volume15 Suppl 1
PaginationS43-5
Date Published2011 Oct
ISSN1128-045X
Λέξεις κλειδιάAbdominal Pain, Adult, Anorexia, Appendicitis, Cecal Diseases, Diagnosis, Differential, Diverticulitis, Female, Humans, Nausea
Abstract

Caecal diverticula are rare, representing the 3.6% of colonic diverticula. They may have congenital origin and remain asymptomatic, presenting as an accidental finding. We present a case of a 42-year-old Caucasian woman, admitted with a 12-h history of sudden onset of sharp right iliac fossa pain, anorexia, and nausea. There was leukocytosis (23.49 × 10(3)/μl) and increased C-reactive protein (11.76 mg/dl). CT scan showed an inflamed appendix. At laparotomy, a diffuse caecal phlegmon with an inflammatory solitary caecal diverticula was found. A limited right hemicolectomy was performed. Histological examination confirmed the caecal diverticulitis without malignancy. Post-operative period was uneventful. Three months later, endoscopy showed no diverticula or other pathologies. Solitary caecal diverticulum is very rare, but surgeons must bear this in mind in case of pain in right iliac fossa.

DOI10.1007/s10151-011-0730-4
Alternate JournalTech Coloproctol
PubMed ID21887576

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.