Δημοσίευση

Informed consent and its central role in plastic and cosmetic surgery.

ΤίτλοςInformed consent and its central role in plastic and cosmetic surgery.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsArmenio, A., Annacontini L., Dionyssiou D., & Simone M. D. E.
JournalPlast Reconstr Surg
Volume122
Issue1
Pagination324-5
Date Published2008 Jul
ISSN1529-4242
Λέξεις κλειδιάCommunication, Humans, Informed Consent, Italy, Physician-Patient Relations, Surgery, Plastic
DOI10.1097/PRS.0b013e31817747c9
Alternate JournalPlast. Reconstr. Surg.
PubMed ID18594442

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.