Δημοσίευση

Inhaled Cisplatin for NSCLC: Facts and Results.

ΤίτλοςInhaled Cisplatin for NSCLC: Facts and Results.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsKosmidis, C., Sapalidis K., Zarogoulidis P., Sardeli C., Koulouris C., Giannakidis D., Pavlidis E., Katsaounis A., Michalopoulos N., Mantalobas S., Koimtzis G., Alexandrou V., Tsiouda T., Amaniti A., & Kesisoglou I.
JournalInt J Mol Sci
Volume20
Issue8
Date Published2019 Apr 24
ISSN1422-0067
Λέξεις κλειδιάAdministration, Inhalation, Animals, Antineoplastic Agents, Biological Availability, Carcinoma, Non-Small-Cell Lung, Cisplatin, Humans, Lung, Lung Neoplasms, Nebulizers and Vaporizers
Abstract

Although we have new diagnostic tools for non-small cell lung cancer, diagnosis is still made in advanced stages of the disease. However, novel treatments are being introduced in the market and new ones are being developed. Targeted therapies and immunotherapy have brought about a bloom in the treatment of non-small cell lung cancer. Still we have to find ways to administer drugs in a more efficient and safe method. In the current review, we will focus on the administration of inhaled cisplatin based on published data.

DOI10.3390/ijms20082005
Alternate JournalInt J Mol Sci
PubMed ID31022839
PubMed Central IDPMC6514814

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.