Δημοσίευση

Insomnia and hypertension: A misty landscape.

ΤίτλοςInsomnia and hypertension: A misty landscape.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsStavropoulos, K., Imprialos K. P., Doumas M., Karagiannis A., & Papademetriou V.
JournalJ Clin Hypertens (Greenwich)
Volume21
Issue6
Pagination835-837
Date Published2019 Jun
ISSN1751-7176
DOI10.1111/jch.13519
Alternate JournalJ Clin Hypertens (Greenwich)
PubMed ID30874341

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.