Δημοσίευση

The Interstitial Space Takes Shape.

ΤίτλοςThe Interstitial Space Takes Shape.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsHytiroglou, P., & Wanless I. R.
JournalHepatology
Volume69
Issue4
Pagination1830-1832
Date Published2019 04
ISSN1527-3350
DOI10.1002/hep.30268
Alternate JournalHepatology
PubMed ID30215854

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.