Δημοσίευση

Intestinal Metastasis of a Primary Lung Carcinoma Presenting as Mechanical Small Bowel Obstruction.

ΤίτλοςIntestinal Metastasis of a Primary Lung Carcinoma Presenting as Mechanical Small Bowel Obstruction.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsPapaziogas, B., Koutelidakis I., Christopoulos P., Doulias T., Paraskevas G., Atmatzidis S., & Atmatzidis K.
JournalJ Gastrointest Cancer
Date Published2011 Jul 1
ISSN1941-6636
DOI10.1007/s12029-011-9297-6
Alternate JournalJ Gastrointest Cancer
PubMed ID21720739

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.