Δημοσίευση

Intra-abdominal pressure changes after inguinal hernia repair.

ΤίτλοςIntra-abdominal pressure changes after inguinal hernia repair.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsPapavramidis, T. S., Kotidis E., Ioannidis K., Duros V., Cheva A., Michalopoulos A., Papadopoulos V. N., Deligiannidis N., & Papavramidis S.
JournalAm Surg
Volume78
Issue1
PaginationE12-4
Date Published2012 Jan
ISSN1555-9823
Λέξεις κλειδιάAbdomen, Adult, Female, Hernia, Inguinal, Humans, Male, Middle Aged, Pressure, Prospective Studies, Risk Factors, Statistics, Nonparametric, Surgical Mesh
Alternate JournalAm Surg
PubMed ID22273288

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.