Δημοσίευση

Intramural gallbladder lithiasis: report of 2 cases

ΤίτλοςIntramural gallbladder lithiasis: report of 2 cases
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsStavrou, G., Paramythiotis D., Kofina K., Bangeas P., Papadopoulos V., & Michalopoulos A.
JournalHPB
Volume18
Paginatione490 - e491
Date PublishedJan-04-2016
ISSN1365182X
URLhttps://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1365182X16313144https://api.elsevier.com/content/article/PII:S1365182X16313144?httpAccept=text/plainhttps://api.elsevier.com/content/article/PII:S1365182X16313144?httpAccept=text/xml
DOI10.1016/j.hpb.2016.03.298
Short TitleHPB

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.