Δημοσίευση

Intrapericardial teratoma diagnosed prenatally in a twin fetus.

ΤίτλοςIntrapericardial teratoma diagnosed prenatally in a twin fetus.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsValioulis, I., Aubert D., Lassauge F., & Slimane M. A.
JournalPediatr Surg Int
Volume15
Issue3-4
Pagination284-6
Date Published1999
ISSN0179-0358
Λέξεις κλειδιάAdult, Diseases in Twins, Female, Heart Neoplasms, Humans, Infant, Newborn, Pericardium, Pregnancy, Prenatal Diagnosis, Teratoma
Abstract

Prenatal diagnosis at 32 weeks' gestation of an anteromediastinal tumor in a twin fetus allowed immediate neonatal intensive management after delivery at 34 weeks' gestation. At 48 h of age the patient underwent a median sternotomy; complete resection of the tumor was possible. Histologically, it was a mature teratoma. At age 1 year both twins are well.

DOI10.1007/s003830050579
Alternate JournalPediatr Surg Int
PubMed ID10370047

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.