Δημοσίευση

Intravenous fosfomycin in patients with liver disease for extensively drug-resistant Gram-negative bacteria.

ΤίτλοςIntravenous fosfomycin in patients with liver disease for extensively drug-resistant Gram-negative bacteria.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsPyrpasopoulou, A., Pitsava G., Iosifidis E., Imvrios G., Massa E., Mouloudi E., Goulis I., Chatzidrosou E., Antachopoulos C., Fouzas I., & Roilides E.
JournalJ Infect
Volume77
Issue5
Pagination448-454
Date Published2018 11
ISSN1532-2742
Λέξεις κλειδιάBacterial Proteins, beta-Lactamases, Fosfomycin, Humans, Klebsiella pneumoniae, Liver Diseases
DOI10.1016/j.jinf.2018.07.013
Alternate JournalJ Infect
PubMed ID30067946

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.