Δημοσίευση

Isolated complete avulsion of the gallbladder (near traumatic cholecystectomy): a case report and review of the literature.

ΤίτλοςIsolated complete avulsion of the gallbladder (near traumatic cholecystectomy): a case report and review of the literature.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsPavlidis, T. E., Lalountas M. A., Psarras K., Symeonidis N. G., Tsitlakidis A., Pavlidis E. T., Ballas K., Flaris N., Marakis G. N., & Sakantamis A. K.
JournalJ Med Case Rep
Volume5
Pagination392
Date Published2011
ISSN1752-1947
Abstract

INTRODUCTION: Injury of the gallbladder after blunt abdominal trauma is an unusual finding; the reported incidence is less than 2%. Three groups of injuries are described: simple contusion, laceration, and avulsion, the last of which can be partial, complete, or total traumatic cholecystectomy.CASE PRESENTATION: A case of isolated complete avulsion of the gallbladder (near traumatic cholecystectomy) from its hepatic bed in a 46-year-old Caucasian man without any other sign of injury is presented. The avulsion was due to blunt abdominal trauma after a car accident. The rarity of this injury and the stable condition of our patient at the initial presentation warrant a description. The diagnosis was made incidentally after a computed tomography scan, and our patient was treated successfully with ligation of the cystic duct and artery, removal of the gallbladder, coagulation of the bleeding points, and placement of a drain.CONCLUSIONS: Early diagnosis of such injuries is quite difficult because abdominal signs are poor, non-specific, or even absent. Therefore, a computed tomography scan should be performed when the mechanism of injury is indicated.

DOI10.1186/1752-1947-5-392
Alternate JournalJ Med Case Rep
PubMed ID21851630
PubMed Central IDPMC3169498

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.