Δημοσίευση

Isolated tuberculous arthritis of the ankle: a case report and review of the literature.

ΤίτλοςIsolated tuberculous arthritis of the ankle: a case report and review of the literature.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsNatsis, K., Grammatikopoulou D., Kokkinos P., Fouka E., & Totlis T.
JournalHippokratia
Volume21
Issue2
Pagination97-100
Date Published2017 Apr-Jun
ISSN1108-4189
Abstract

BACKGROUND: Isolated ankle joint tuberculous arthritis is extremely rare, comprising an incidence lower than 5 % of skeletal tuberculosis (TB). Description of the case: We present an unusual case of isolated tubercular arthritis of the ankle in a 25-year-old male where the definitive diagnosis was difficult to be reached. The clinical examination revealed slight edema and a slight increase in local skin temperature. Based on magnetic resonance imaging performed, the diagnosis of septic arthritis was made. The arthroscopic appearance of the synovium and polymerase chain reaction analysis (PCR) of the synovial fluid revealed tuberculous arthritis.
CONCLUSION: TB should be included in the differential diagnosis of inflammatory arthritis in patients with persistent pain and swelling of the ankle. HIPPOKRATIA 2017, 21(2): 97-100.

Alternate JournalHippokratia
PubMed ID30455563
PubMed Central IDPMC6239087

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.