Κλινική

Α' Καρδιολογική Κλινική

Η Α’ Καρδιολογική Κλινική εδρεύει στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και απαρτίζεται από 8 μέλη ΔΕΠ, 6 ιατρούς ΕΣΥ και 14 ειδικευόμενους στην Καρδιολογία. Η κλινική προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ασθενείς με ποικίλης φύσης καρδιολογικά προβλήματα σε όλους τους τομείς της σύγχρονης καρδιολογίας (επεμβατική καρδιολογία - ηλεκτροφυσιολογία – απεικόνιση – καρδιακή ανεπάρκεια – πνευμονική υπέρταση – συγγενείς καρδιοπάθειες). Φοιτητές του 5ου έτους κάνουν θεωρητική και φροντιστηριακή άσκηση στην κλινική. Η ερευνητική δραστηριότητα της κλινικής είναι σημαντική. Τα περισσότερα μέλη ΔΕΠ της κλινικής είναι διεθνώς αναγνωρισμένα για το ερευνητικό τους έργο.

Ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα: 

Μελέτη CHALLENGE (Πανελλήνια Καταγραφή Ασθενών με Συγγενείς Καρδιοπάθειες), Πανελλήνια Καταγραφή Ασθενών με Πνευμονική Υπέρταση, Καταγραφή ROPAC (Πανευρωπαϊκή Καταγραφή Εγκυμοσύνης σε Ασθενείς με Καρδιοπάθειες)

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ, ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ, ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ, ΟΞΕΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ, ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟΣ, ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ, ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΙΣΤΙΚΟΥ DOPPLER, ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΓΙΑ ΣΤΕΦ. ΜΟΝΑΔΑ, ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΟΣ, 2ο ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ, 24ΩΡΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ (HOLTER), 24ΩΡΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ (VERIFYNOW),

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

ΔΙΑΘΩΡΑΚΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ, ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ, ΚΑΡΔΙΑΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟΣ (ΔΕΞΙΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ), ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΟΠΗΣ,

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Χωρίς ενεργές συνεργασίες

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Χωρίς ενεργές συνεργασίες

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

Χωρίς ενεργές συνεργασίες

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Επικοινωνία
Γεώργιος Γιαννακούλας Αναπληρωτής Καθηγητής ggiannakoulas@auth.gr
2310994838
Γεώργιος Ευθυμιάδης Καθηγητής geythymi@auth.gr
2310994820
Αντώνιος Ζιάκας Καθηγητής aziakas@auth.gr
2310994864
Θεόδωρος Καραμήτσος Αναπληρωτής Καθηγητής tkaramitsos@auth.gr
2310994832
Χαράλαμπος Καρβούνης Καθηγητής hkarvounis@auth.gr
2310994838
Γεώργιος Σιάνος Καθηγητής gsianos@auth.gr

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.