Δημοσίευση

Ketosis and EEG improvement following viral gastroenteritis in patient with West syndrome.

ΤίτλοςKetosis and EEG improvement following viral gastroenteritis in patient with West syndrome.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsGkampeta, A., Pavlidou E., Evangeliou A., & Pavlou E.
JournalBrain Dev
Volume36
Issue5
Pagination411-2
Date Published2014 May
ISSN1872-7131
Λέξεις κλειδιάEpilepsies, Myoclonic, Female, Humans, Male, Spasms, Infantile, Virus Diseases
DOI10.1016/j.braindev.2014.01.001
Alternate JournalBrain Dev.
PubMed ID24479997

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.