Κλινική

Κλινική Αναπνευστικής Ανεπάρκειας

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: 

αναπνευστική ανεπάρκεια, διαταραχές αναπνοής κατα τη διάρκεια του ύπνου, διακοπή καπνίσματός, πνευμονική υπέρταση, καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κόπωσης σε πνευμονοπάθειες, έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων πνεύμονα, έλεγχός λειτουργίας δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων, μη επεμβατικός αερισμός, επεμβατικός αερισμός

Κύριος εργαστηριακός εξοπλισμός: 

σπιρόμετρο για έλεγχο όγκων και χωρητικοτήτων πνεύμονα, διαχυτική ικανότητα πνεύμονα, καμπύλες ροής -όγκoυ, σωματικός πληθυσμογράφος,έλεγχος πνευμονικής ευενδοτότητας και αντιστάσεων, εργοσπιρόμετρο, πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου, φορητές συσκευές καταγραφής μελέτης ύπνου, υπερηχός καρδιάς, υπέρηχος πνευμονων, έλεγχος CO, επεμβατικός έλεγχος δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων, εξοπλισμός μη επεμβατικού αερισμού, εξοπλισμός επεμβατικού αερισμού , οξυμετρα, αναλυτής αερίων αίματος

Διενεργούμενες εξετάσεις: 

πλήρης σπιρομέτρηση (όγκοι, χωρητικότητες πνεύμονα), καμπύλη ροής όγκου πνεύμονα, διαχυτική ικανότητα πνεύμονα, αντιστάσεις, ευενδοτότητα πνεύμονα, εργοσπιρομετρία, πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου, υπερηχός καρδιάς, υπέρηχος πνευμονων, έλεγχος CO, επεμβατικός έλεγχος δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων, οξυμετρία, αναλυση αερίων αίματος

Συνεργασίες με τμήματα ΑΠΘ: 

Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική ΑΠΘ, Πανεπιστημιακές Παθολογικές Κλινικές Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, Πανεπιστημιακές Παθολογικές και Καρδιολογική κλινική ΑΧΕΠΑ

Συνεργασίες με τμήματα εσωτερικού: 

Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική ΔΠΘ

Συνεργασίες με τμήματα εξωτερικού: 

Department of Sleep Medicine, Royal Infirmary Edinburgh, UK, "European Sleep Apnea Database", ESADA

Μέλη

Ονοματεπώνυμο Βαθμίδαφθίνουσα ταξινόμηση Επικοινωνία
Γεωργία Πίτσιου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια gpitsiou@auth.gr
2310992364
Αθανασία Πατάκα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια patakath@auth.gr
Ιωάννης Κιουμής Καθηγητής ikioumis@auth.gr
2313307974
Ιωάννης Στανόπουλος Καθηγητής istan@auth.gr
2310285658
Στυλιανή Πανταζίδου Διοικητικό προσωπικό stpantaz@auth.gr
2310992432

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.