Δημοσίευση

The langerhans cell histiocytosis in oral and maxillofacial area.

ΤίτλοςThe langerhans cell histiocytosis in oral and maxillofacial area.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsNatsis, K., & Piagkou M.
JournalIndian J Dent Res
Volume30
Issue1
Pagination157
Date Published2019 Jan-Feb
ISSN1998-3603
Λέξεις κλειδιάHistiocytosis, Langerhans-Cell, Humans
DOI10.4103/0970-9290.254522
Alternate JournalIndian J Dent Res
PubMed ID30900679

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.