Δημοσίευση

Laparoscopically assisted treatment of transverse testicular ectopia with persistent Müllerian duct syndrome: a case report and review of the literature.

ΤίτλοςLaparoscopically assisted treatment of transverse testicular ectopia with persistent Müllerian duct syndrome: a case report and review of the literature.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsValioulis, I., Simaioforidis V., & Syllas K.
JournalHippokratia
Volume20
Issue1
Pagination88-89
Date Published2016 Jan-Mar
ISSN1108-4189
Abstract

BACKGROUND: Transverse testicular ectopia coexisting with persistent Müllerian duct syndrome is a rare malformation and evidence regarding the optimal treatment of these patients is still unclear. Description of the case: We present the case of a 4-month-old boy in whom laparoscopy was utilized for the surgical correction of transverse testicular ectopia and excision of Müllerian remnants.CONCLUSION: Based on current literature and the presented case, we support that laparoscopy is a feasible and safe procedure in patients with transverse testicular ectopia and persistent Müllerian duct syndrome. Hippokratia 2016, 20(1): 88-89.

Alternate JournalHippokratia
PubMed ID27895452
PubMed Central IDPMC5074407

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.