Δημοσίευση

Laryngeal schwannoma as an acute airway presentation.

ΤίτλοςLaryngeal schwannoma as an acute airway presentation.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsMarkou, K., Dova S., Poulios C., & Karkos P.
JournalBMJ Case Rep
Volume2016
Date Published2016 Mar 11
ISSN1757-790X
Λέξεις κλειδιάAged, Deglutition Disorders, Female, Hoarseness, Humans, Laryngeal Neoplasms, Larynx, Neurilemmoma, Respiratory Sounds, Trachea
Abstract

A schwannoma is a neurogenic tumour arising from nerve sheaths. Between 25% and 45% of schwannomas occur in the head and neck region. Schwannomas of the larynx are extremely rare. They usually occur in women during the fourth and fifth decades of life. We present a case of a laryngeal schwannoma in a 76-year-old patient with acute stridor, hoarseness and dysphagia. Laryngeal conservation surgery was performed without the need for a tracheostomy. One year later, the patient remains symptom-free with no evidence of recurrence. Clinical presentation, diagnosis and management are discussed and the literature is reviewed.

DOI10.1136/bcr-2016-214682
Alternate JournalBMJ Case Rep
PubMed ID26969364
PubMed Central IDPMC4800277

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.