Δημοσίευση

Lasers in Οtolaryngology: A Laser Odyssey From Carbon Dioxide to True Blue.

ΤίτλοςLasers in Οtolaryngology: A Laser Odyssey From Carbon Dioxide to True Blue.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2021
AuthorsKarkos, P. D., Koskinas I. S., Triaridis S., & Constantinidis J.
JournalEar Nose Throat J
Volume100
Issue1_suppl
Pagination1S-3S
Date Published2021 Feb
ISSN1942-7522
Λέξεις κλειδιάCarbon Dioxide, Humans, Laser Therapy, Lasers, Gas, Otolaryngology
Abstract

In this special issue of the Ear Nose and Throat (ENT) journal entitled Lasers in Otolaryngology, we attempted to cover and accommodate different experiences from around the globe on both established and some not so well-known techniques and indications for Lasers in most ENT subspecialties. Despite the COVID 19 pandemic, authors from all over the world have expressed their interest in publishing their Laser experiences with ENT journal and for this we are very grateful.

DOI10.1177/0145561320951681
Alternate JournalEar Nose Throat J
PubMed ID32845805

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.