Δημοσίευση

Lasting bilateral mydriasis after traumatic brain injury may not always be a lost case.

ΤίτλοςLasting bilateral mydriasis after traumatic brain injury may not always be a lost case.
Publication TypeJournal Article
AuthorsAthanasiou, A., Balogiannis I., & Magras I.
PubMed ID29026665
PubMed Central IDPMC5629836

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.