Δημοσίευση

Lemierre's syndrome presenting to the ED: rapidly fatal sepsis caused by methicillin-susceptible Staphylococcus aureus Staphylococcus protein A type t044.

ΤίτλοςLemierre's syndrome presenting to the ED: rapidly fatal sepsis caused by methicillin-susceptible Staphylococcus aureus Staphylococcus protein A type t044.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsPitsiou, G., Kachrimanidou M., Papa A., Kioumis I., Paspala A., Boutou A., Vlachou S., Tsorlini E., & Argyropoulou-Pataka P.
JournalAm J Emerg Med
Volume31
Issue1
Pagination268.e5-7
Date Published2013 Jan
ISSN1532-8171
Λέξεις κλειδιάAdult, Fatal Outcome, Humans, Lemierre Syndrome, Male, Staphylococcal Infections, Staphylococcus aureus
Abstract

We describe the case of a fatal septic illness in a previously healthy young man caused by community-acquired methicillin-susceptible Staphylococcus aureus of Staphylococcus protein A (spa) type t044. The patient developed a devastating Lemierre-like syndrome with extensive thrombosis of inferior vena cava and iliac veins with multiple metastatic septic emboli of the lungs. He presented to the emergency department with rapidly progressing sepsis followed by multiple organ dysfunction syndrome. Recognition of such virulent community-acquired strains is of great importance because they could prove to be emerging pathogens for life-threatening diseases.

DOI10.1016/j.ajem.2012.04.028
Alternate JournalAm J Emerg Med
PubMed ID22795989

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.