Δημοσίευση

Letter to the Editor: An Affront to Scientific Inquiry Re: Moore, D. R. (2018) Editorial: Auditory Processing Disorder, Ear Hear, 39, 617-620.

ΤίτλοςLetter to the Editor: An Affront to Scientific Inquiry Re: Moore, D. R. (2018) Editorial: Auditory Processing Disorder, Ear Hear, 39, 617-620.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsIliadou, V. Vivian, Chermak G. D., Bamiou D-E., Rawool V. Waman, Ptok M., Purdy S., Jutras B., Moncrieff D., Mattsson T. Stokkereit, Ferre J. M., Fox C., Grech H., Geffner D., Hedjever M., Bellis T. James, Nimatoudis I., Eleftheriadis N., Pedersen E. Raben, Weihing J., Guillory L., Madell J. R., Hurley A., Whitelaw G. M., Schochat E., Spyridakou C., Sidiras C., Thai-Van H., Kostopoulou A., Veuillet E., Keith B., Mountjoy A., Koohi N., Sirimanna T., Lau C., Cone B., Kiese-Himmel C., Abramson M., Raghunathrao R., & Musiek F. E.
JournalEar Hear
Volume39
Issue6
Pagination1236-1242
Date Published2018 Nov/Dec
ISSN1538-4667
Λέξεις κλειδιάAuditory Perceptual Disorders, Hearing Aids, Humans
DOI10.1097/AUD.0000000000000644
Alternate JournalEar Hear
PubMed ID30106770

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.