Δημοσίευση

Letter to the editor concerning the paper: Boltjes A, Op den Brouw ML, Biesta PJ, et al. Assessment of the effect of ribavirin on myeloid and plasmacytoid dendritic cells during interferon-based therapy of chronic hepatitis B patients [Molecular Immunolog

ΤίτλοςLetter to the editor concerning the paper: Boltjes A, Op den Brouw ML, Biesta PJ, et al. Assessment of the effect of ribavirin on myeloid and plasmacytoid dendritic cells during interferon-based therapy of chronic hepatitis B patients [Molecular Immunolog
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsPachiadakis, I., Choksi S., Ilonidis G., Akriviadis E., & Goulis I.
JournalMol Immunol
Volume56
Issue1-2
Pagination129-30
Date Published2013 Nov
ISSN1872-9142
Λέξεις κλειδιάAntiviral Agents, Dendritic Cells, Female, Hepatitis B, Chronic, Humans, Interferon-alpha, Male, Polyethylene Glycols, Ribavirin
DOI10.1016/j.molimm.2013.04.005
Alternate JournalMol. Immunol.
PubMed ID23732513

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.