Δημοσίευση

Letter to the editor referring to the manuscript entitled: "Increasing fear of adverse effects drops intention to vaccinate after the introduction of prophylactic HPV vaccine" reported by Sotiriadis et al. (Arch Gynecol Obstet. 2012 Jun;285(6):1719-24).

ΤίτλοςLetter to the editor referring to the manuscript entitled: "Increasing fear of adverse effects drops intention to vaccinate after the introduction of prophylactic HPV vaccine" reported by Sotiriadis et al. (Arch Gynecol Obstet. 2012 Jun;285(6):1719-24).
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsChatzistamatiou, K., Sotiriadis A., & Agorastos T.
JournalArch Gynecol Obstet
Volume289
Issue3
Pagination471-2
Date Published2014 Mar
ISSN1432-0711
Λέξεις κλειδιάFear, Female, Humans, Male, Papillomavirus Infections, Papillomavirus Vaccines, Uterine Cervical Neoplasms, Vaccination
DOI10.1007/s00404-013-3010-x
Alternate JournalArch. Gynecol. Obstet.
PubMed ID23959094

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.