Δημοσίευση

Letter: low risk of colorectal cancer in a Greek cohort of inflammatory bowel disease patients.

ΤίτλοςLetter: low risk of colorectal cancer in a Greek cohort of inflammatory bowel disease patients.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsKountouras, J., Zavos C., Chatzopoulos D., Polyzos S. A., Deretzi G., Simeonidou C., Grigoriadis N., Vardaka E., Kountouras C., Loli E., Moschos J., Kouklakis G., & Katsinelos P.
JournalAliment Pharmacol Ther
Volume39
Issue9
Pagination1001-2
Date Published2014 May
ISSN1365-2036
Λέξεις κλειδιάColitis, Ulcerative, Colorectal Neoplasms, Humans
DOI10.1111/apt.12689
Alternate JournalAliment. Pharmacol. Ther.
PubMed ID24689353

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.