Δημοσίευση

Levator claviculae muscle: a case report.

ΤίτλοςLevator claviculae muscle: a case report.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsNatsis, K., Apostolidis S., Nikolaidou E., Noussios G., Totlis T., & Lazaridis N.
JournalCases J
Volume2
Pagination6712
Date Published2009
ISSN1757-1626
Abstract

In the current study a levator claviculae muscle, found in a 65-year old male cadaver, is presented. We describe the topography and morphology of this accessory muscle, which may be found in 1-3% of the population. Moreover, we discuss the embryologic origin of the muscle along with its clinical importance.

DOI10.1186/1757-1626-2-6712
Alternate JournalCases J
PubMed ID19829849
PubMed Central IDPMC2740057

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.