Δημοσίευση

Localized Chronic Form of Langerhans Cell Histiocytosis in the Femur of a 16-Year-Old Male Successfully Treated with Radiofrequency Ablation.

ΤίτλοςLocalized Chronic Form of Langerhans Cell Histiocytosis in the Femur of a 16-Year-Old Male Successfully Treated with Radiofrequency Ablation.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsPapavasiliou, K., Bintoudi A., Vlahodimos A., Tsiridis E., Hytiroglou P., Tsitouridis I., & Sayegh F.
JournalCase Rep Oncol Med
Volume2020
Pagination4052034
Date Published2020
ISSN2090-6706
Abstract

Only three cases of patients suffering from a localized chronic form of Langerhans cell histiocytosis (LCH) successfully treated with radiofrequency ablation (RFA) have been published so far. This is the first case report of a patient with a localized chronic form of LCH of the femur, which was successfully treated with percutaneous image-guided RFA, and who was evaluated pre-RFA and followed up post-RFA for a period of 48 months, in order to validate the safety and efficacy of this method and to obtain imaging studies depicting the actual in situ changes taking place post-RFA. RFA was proved to be a safe and efficient method when treating patients with a localized chronic form of LCH.

DOI10.1155/2020/4052034
Alternate JournalCase Rep Oncol Med
PubMed ID32612861
PubMed Central IDPMC7317322

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.