Δημοσίευση

Locally injected autologous platelet-rich plasma enhanced tissue perfusion and improved survival of long subdermal plexus skin flaps in dogsSummary

ΤίτλοςLocally injected autologous platelet-rich plasma enhanced tissue perfusion and improved survival of long subdermal plexus skin flaps in dogsSummary
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsKarayannopoulou, M., Papazoglou L. G., Loukopoulos P., Kazakos G., Chantes A., Giannakas N., Savvas I., Psalla D., Kritsepi-Konstantinou M., & Dionyssiou D.
JournalVeterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology
Volume27
Issue05
Pagination379 - 386
Date PublishedOct-12-2015
ISSN0932-0814
URLhttp://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.3415/VCOT-14-02-0030http://www.thieme-connect.de/products/ejournals/pdf/10.3415/VCOT-14-02-0030.pdf
DOI10.3415/VCOT-14-02-0030
Short TitleVet Comp Orthop Traumatol

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.