Δημοσίευση

Low-density lipoprotein cholesterol target value attainment based on 2019 ESC/EAS guidelines and lipid-lowering therapy titration for patients with acute coronary syndrome.

ΤίτλοςLow-density lipoprotein cholesterol target value attainment based on 2019 ESC/EAS guidelines and lipid-lowering therapy titration for patients with acute coronary syndrome.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsFarmakis, I., Zafeiropoulos S., Pagiantza A., Boulmpou A., Arvanitaki A., Tampaki A., Kosmidis D., Nevras V., Markidis E., Papadimitriou I., Karvounis H., & Giannakoulas G.
JournalEur J Prev Cardiol
Pagination2047487319891780
Date Published2019 Dec 09
ISSN2047-4881
DOI10.1177/2047487319891780
Alternate JournalEur J Prev Cardiol
PubMed ID31818140

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.