Δημοσίευση

Lumbar puncture complicated by spinal epidural hematoma in a child with leukemia.

ΤίτλοςLumbar puncture complicated by spinal epidural hematoma in a child with leukemia.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsHatzipantelis, E., Kyriakidis I., Pavlou E., Pavlidou E., Stamou M., Foroglou N., Papageorgiou T., & Hatzistilianou M.
JournalClin Case Rep
Volume3
Issue6
Pagination388-91
Date Published2015 Jun
ISSN2050-0904
Abstract

We report a case of spinal epidural hematoma (SEH) preceded by diagnostic lumbar puncture (LP) in a 5-year-old boy with acute lymphoblastic leukemia. MRI confirmed the presence of SEH between T7 and L5 levels, but the patient showed fast recovery during the next hours and conservative management was elected.

DOI10.1002/ccr3.239
Alternate JournalClin Case Rep
PubMed ID26185634
PubMed Central IDPMC4498848

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.