Δημοσίευση

Lumbosacral transitional vertebra causing Bertolotti's syndrome: a case report and review of the literature.

ΤίτλοςLumbosacral transitional vertebra causing Bertolotti's syndrome: a case report and review of the literature.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsParaskevas, G., Tzaveas A., Koutras G., & Natsis K.
JournalCases J
Volume2
Pagination8320
Date Published2009
ISSN1757-1626
Abstract

INTRODUCTION: Lumbosacral transitional vertebra is an anatomical variation of the fifth lumbar vertebra in which an enlarged transverse process can form a joint or fusion with the sacrum or ilium. The association of that variant with low back pain and the change in the biomechanical properties of the lumbar spine is called Bertolotti's syndrome.CASE PRESENTATION: We report a case of a 40-year-old male patient with chronic low back pain extending to the left buttock, just above the ipsilateral sacroiliac joint. Radiographic investigation revealed an anomalous enlargement of the left transverse process of the fifth lumbar vertebra forming a pseudarthrosis with the infrajacent ala of the sacrum.CONCLUSION: In young patients with back pain the possibility of Bertolotti's syndrome should always be taken in account.

DOI10.4076/1757-1626-2-8320
Alternate JournalCases J
PubMed ID19830065
PubMed Central IDPMC2740102

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.