Δημοσίευση

Lymphovenous Anastomoses Between Thoracic Duct and Azygos Vein in a Human Cadaver: A Case Report.

ΤίτλοςLymphovenous Anastomoses Between Thoracic Duct and Azygos Vein in a Human Cadaver: A Case Report.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsKoutsouflianiotis, K. N., Paraskevas G., Piagkou M., Noussios G., & Natsis K.
JournalActa Med Acad
Volume47
Issue1
Pagination88-91
Date Published2018 May
ISSN1840-2879
Λέξεις κλειδιάAged, 80 and over, Azygos Vein, Cadaver, Humans, Male, Thoracic Duct
Abstract

OBJECTIVE: The study adds valuable information regarding lymphovenous communications between the thoracic duct and the azygos vein, which are very rarely discovered during anatomical dissections and very few cases have been mentioned worldwide. A detailed description of our findings and a brief review of the relevant literature are also provided.CASE REPORST: In the current study, two sizeable obliquely directed lymphovenous anastomoses between the thoracic duct and the azygos vein at the midportion of the mediastinum are described in the same cadaver.CONCLUSION: The existence of such anastomoses in humans, as well in animals, is a scientific issue under debate. Cases of rapid cancer spread could be potentially explained by the likely presence of the abovementioned communications.

DOI10.5644/ama2006-124.218
Alternate JournalActa Med Acad
PubMed ID29957975

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.