Δημοσίευση

Management of peritoneal hydatid cysts: A fourty-year experience.

ΤίτλοςManagement of peritoneal hydatid cysts: A fourty-year experience.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2018
AuthorsKosmidis, C., Efthimiadis C., Anthimidis G., Vasileiadou K., Koimtzis G., Tzeveleki I., Koletsa T., Prousalidis J., Fahantidis E., Basdanis G., Michalopoulos A., & Κesisoglou I.
JournalHeliyon
Volume4
Issue12
Paginatione00994
Date Published2018 Dec
ISSN2405-8440
Abstract

Background: Hydatid disease is a global problem. We report our experience with such cases where the dominant cysts were located outside the liver and lungs. In particular, these cysts were found in the peritoneum which is an uncommon location.
Methods: Between 1967 and 2007 a total of 34 patients were operated for primary or secondary peritoneal cysts. Most of the patients were asymptomatic or had atypical symptoms. The diagnosis was based on the preoperative history, rupture of the cysts, serology, ultrasound (USS) and computer tomography (CT). Open surgery was the procedure of choice with conservative (18 cysts) and radical (25 cysts) methods.
Results: The outcome of surgery was good without postoperative mortality or severe morbidity and the recurrence rate was 23.5%.
Conclusions: Conservative surgery can provide good results in symptomatic peritoneal cysts. Radical therapy is also ideal but only in properly selected cases. The management of this situation is difficult requiring sound operative experience preferably with a one-stage procedure after an appropriate preoperative preparation.

DOI10.1016/j.heliyon.2018.e00994
Alternate JournalHeliyon
PubMed ID30555954
PubMed Central IDPMC6280071

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.