Δημοσίευση

Massive Localized Lymphedema in the Morbidly Obese Patient: A Clinical Entity Mimicking Lymphosarcoma.

ΤίτλοςMassive Localized Lymphedema in the Morbidly Obese Patient: A Clinical Entity Mimicking Lymphosarcoma.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsKotidis, E., Cepaityte D., Petrakis G., Sapalidis K., & Kanellos I.
JournalWounds
Volume27
Issue9
Pagination249-52
Date Published2015 Sep
ISSN1943-2704
Abstract

Massive localized lymphedema (MLL) is a rare benign soft tissue lesion that develops in morbidly obese patients, most commonly on the medial thigh (though other locations have also been described). The cause of MLL remains unknown, but the common denominator in all reported cases is obesity. The diagnosis of MLL is usually made based on clinical history and presentation but it is believed to be underdiagnosed due to a lack of awareness of this distinct entity. When left untreated, MLL can degenerate into angiosarcoma. This report describes a case of MLL of the right lower abdominal wall in an obese 61-year-old female (BMI = 42 kg/m(2)).

Alternate JournalWounds
PubMed ID26367787

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.