Δημοσίευση

Mechanisms of accelerated liver fibrosis in HIV-HCV coinfection.

ΤίτλοςMechanisms of accelerated liver fibrosis in HIV-HCV coinfection.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsChrysanthidis, T., Loli G., Metallidis S., & Germanidis G.
JournalAIDS Rev
Volume19
Issue3
Pagination148-155
Date Published2017 Oct-Dec
ISSN1698-6997
Λέξεις κλειδιάCoinfection, Hepatitis C, Chronic, HIV Infections, Humans, Liver Cirrhosis
Abstract

Although there is evidence that HCV progresses rapidly in HIV/HCV coinfected patients in comparison with HCV monoinfected, the HIV-, HCV- and host/genetic-related factors, as well as the exact mechanisms implicated in this process are not fully elucidated. Furthermore, cure of HCV in those coinfected seems possible with the new antiviral drugs, but high cost as well as insufficient identification, linkage with care and treatment hamper the achievement of this goal. Research on the subject, could reveal an important prognostic marker for the effectiveness of persuasion of patients with HIV/HCV coinfection with a predicted accelerated fibrosis course, in order to facilitate and prioritize, not in terms of guidelines but in the real life situation, their treatment with a medically just framework.

Alternate JournalAIDS Rev
PubMed ID28926561

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.