Δημοσίευση

Mesectodermal leiomyoma of the ciliary body: report of a case and review of the literature.

ΤίτλοςMesectodermal leiomyoma of the ciliary body: report of a case and review of the literature.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsKoletsa, T., Karayannopoulou G., Dereklis D., Vasileiadis I., Papadimitriou C. S., & Hytiroglou P.
JournalPathol Res Pract
Volume205
Issue2
Pagination125-30
Date Published2009
ISSN0344-0338
Λέξεις κλειδιάAdolescent, Adult, Child, Ciliary Body, Female, Humans, Immunohistochemistry, Leiomyoma, Male, Middle Aged, Tumor Markers, Biological, Uveal Neoplasms
Abstract

Mesectodermal leiomyoma of the ciliary body is a rare benign tumor with double (muscular and neural) differentiation. This neoplasm is considered to originate from the ciliary body smooth muscle, a neural crest derivative. We report a case of mesectodermal leiomyoma of the right eye occurring in a 53-year-old woman, who presented with significant decrease of visual acuity. A malignant melanoma was highly suspected on clinical evaluation, and the globe was enucleated. The tumor measured 1.2cm in greatest dimension, and consisted of spindle and ovoid cells with abundant fibrillary cytoplasmic processes. Immunohistochemical stains revealed positivity for smooth muscle actin, caldesmon, neuron-specific enolase, and CD56 antigen. A review of the 23 cases thus far reported in the literature shows a striking predilection for women, as well as significant difficulties in differentiating this tumor from malignant melanoma on clinical grounds.

DOI10.1016/j.prp.2008.06.004
Alternate JournalPathol. Res. Pract.
PubMed ID18930601

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.