Δημοσίευση

Meta-analysis of artificial pancreas trials: methodological considerations

ΤίτλοςMeta-analysis of artificial pancreas trials: methodological considerations
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsBekiari, E., Karagiannis T., Haidich A-B., & Tsapas A.
JournalThe Lancet Diabetes & Endocrinology
Volume5
Issue9
Pagination685
Date PublishedJan-09-2017
ISSN22138587
URLhttp://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2213858717302619http://api.elsevier.com/content/article/PII:S2213858717302619?httpAccept=text/xmlhttp://api.elsevier.com/content/article/PII:S2213858717302619?httpAccept=text/plain
DOI10.1016/S2213-8587(17)30261-9
Short TitleThe Lancet Diabetes & Endocrinology

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.