Δημοσίευση

Meta-analysis of artificial pancreas trials: methodological considerations.

ΤίτλοςMeta-analysis of artificial pancreas trials: methodological considerations.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsBekiari, E., Karagiannis T., Haidich A-B., & Tsapas A.
JournalLancet Diabetes Endocrinol
Volume5
Issue9
Pagination685
Date Published2017 09
ISSN2213-8595
Λέξεις κλειδιάHumans, Meta-Analysis as Topic, Pancreas, Artificial
DOI10.1016/S2213-8587(17)30261-9
Alternate JournalLancet Diabetes Endocrinol
PubMed ID28842161

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.