Δημοσίευση

Metastatic spread of cutaneous melanoma to the sigmoid colon: a rare but important consideration.

ΤίτλοςMetastatic spread of cutaneous melanoma to the sigmoid colon: a rare but important consideration.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsDrevelegkas, K., Bangeas P., Paramythiotis D., Andrews T., & Zakeri S.
JournalHippokratia
Volume21
Issue4
Pagination194-196
Date Published2017 Oct-Dec
ISSN1108-4189
Abstract

BACKGROUND: Cutaneous melanoma is known for its aggressive tendency for metastasis, most commonly to lymph nodes, lung, liver, and brain.
CASE REPORT: We present the case of an 80-year-old male, with a history of cutaneous melanoma, found to have biopsy-proven metastatic melanoma deposits in the sigmoid colon. This rare case was initially thought to be a walled-off perforation secondary to diverticulitis. Although, computed tomography, showed features more strongly suggestive of malignancy. We propose early consideration of bowel metastasis in patients with a history of cutaneous melanoma presenting with lower gastrointestinal symptoms.
CONCLUSION: Once malignancy is included in the differential for any inflammatory type bowel lesion, arranging endoscopy and biopsy is essential to confirm the diagnosis and guide management. Multidisciplinary team discussion is recommended to determine the most appropriate treatment strategy - radical versus palliative, which must always consider the patient's performance status alongside cancer staging. HIPPOKRATIA 2017, 21(4): 194-196.

Alternate JournalHippokratia
PubMed ID30944511
PubMed Central IDPMC6441346

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.