Δημοσίευση

Metastatic Tracheal Tumor of Thyroid Origin: Endoscopic Diode Laser Treatment Combined With Thyroidectomy, Radioactive Iodine, and Radiotherapy.

ΤίτλοςMetastatic Tracheal Tumor of Thyroid Origin: Endoscopic Diode Laser Treatment Combined With Thyroidectomy, Radioactive Iodine, and Radiotherapy.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsKarkos, P. D., Koskinas I. S., Tsiropoulos G., Goupou E., & Hatzibougias D.
JournalEar Nose Throat J
Pagination145561320931214
Date Published2020 Jun 02
ISSN1942-7522
Abstract

Tracheal metastasis from papillary thyroid carcinoma (PTC) is an unprecedented and rare entity. We present the case of a 65 year-old lady who suffered from dyspnea and a thyroid goiter that turned out to be PTC. A magnetic resonance imaging (MRI) scan of the lungs revealed a huge tracheal mass causing obstruction of the tracheal lumen. She underwent a surgical tracheostomy and diode laser debulking of the tumor. Following this, she had a total thyroidectomy and postoperative radioiodine ablation and radiotherapy. She remains well under close and regular follow-up. A secondary tracheal tumor usually comes from a lymphatic spread of the primary tumor, whereas the vascular route is rarely reported. Endoscopic minimally invasive laser tracheal surgery with adjuvant radiotherapy appears to be equally effective to more aggressive tracheal resections.

DOI10.1177/0145561320931214
Alternate JournalEar Nose Throat J
PubMed ID32484412

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.