Δημοσίευση

Of mice and men: Why progress in the pharmacological management of obesity is slower than anticipated and what could be done about it?

ΤίτλοςOf mice and men: Why progress in the pharmacological management of obesity is slower than anticipated and what could be done about it?
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsBoutari, C., Polyzos S. A., & Mantzoros C. S.
JournalMetabolism
Volume96
Paginationvi-xi
Date Published2019 Jul
ISSN1532-8600
DOI10.1016/j.metabol.2019.03.007
Alternate JournalMetab. Clin. Exp.
PubMed ID30910448

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.