Δημοσίευση

Microbes and Alzheimer' disease: lessons from H. pylori and GUT microbiota.

ΤίτλοςMicrobes and Alzheimer' disease: lessons from H. pylori and GUT microbiota.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2019
AuthorsDoulberis, M., Papaefthymiou A., Polyzos S. A., Boziki M., Deretzi G., Giartza-Taxidou E., Vardaka E., Grigoriadis N., Katsinelos T., Touloumtzi M., Papanikopoulou K., Anastasiadou K., Georgopoulos S., Dardiotis E., Anastasiadis S., Katsinelos P., & Kountouras J.
JournalEur Rev Med Pharmacol Sci
Volume23
Issue5
Pagination1845-1846
Date Published2019 Mar
ISSN2284-0729
DOI10.26355/eurrev_201903_17218
Alternate JournalEur Rev Med Pharmacol Sci
PubMed ID30915725

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.