Δημοσίευση

MicroRNA-203 predicts human survival after resection of colorectal liver metastasis.

ΤίτλοςMicroRNA-203 predicts human survival after resection of colorectal liver metastasis.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2017
AuthorsT Kingham, P., Nguyen H. C. B., Zheng J., Konstantinidis I. T., Sadot E., Shia J., Kuk D., Zhang S., Saltz L., D'Angelica M. I., Jarnagin W. R., Goodarzi H., & Tavazoie S. F.
JournalOncotarget
Volume8
Issue12
Pagination18821-18831
Date Published2017 Mar 21
ISSN1949-2553
Λέξεις κλειδιάAdult, Aged, Aged, 80 and over, Biomarkers, Tumor, Cohort Studies, Colorectal Neoplasms, Female, High-Throughput Nucleotide Sequencing, Humans, Liver Neoplasms, Male, MicroRNAs, Middle Aged, Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction, Survival Analysis
Abstract

BACKGROUND: Resection of colorectal liver metastasis (CRLM) can be curative. Predicting which patients may benefit from resection, however, remains challenging. Some microRNAs (miRNAs) become deregulated in cancers and contribute to cancer progression. We hypothesized that miRNA expression can serve as a prognostic marker of survival after CRLM resection.RESULTS: MiR-203 was significantly overexpressed in tumors of short-term survivors compared to long-term survivors. R1/R2 margin status and high clinical risk score (CRS) were also significantly associated with short-term survival (both p = 0.001). After adjusting for these variables, higher miR-203 expression remained an independent predictor of shorter survival (p = 0.010). In the serum cohort, high CRS and KRAS mutation were significantly associated with short-term survival (p = 0.005 and p = 0.026, respectively). After adjusting for CRS and KRAS status, short-term survivors were found to have significantly higher miR-203 levels (p = 0.016 and p = 0.033, respectively).MATERIALS AND METHODS: We employed next-generation sequencing of small-RNAs to profile miRNAs in solid tumors obtained from 38 patients who underwent hepatectomy for CRLM. To validate, quantitative reverse-transcription polymerase chain reaction (qRT-PCR) was performed on 91 tumor samples and 46 preoperative serum samples.CONCLUSIONS: After CRLM resection, short-term survivors exhibited significantly higher miR-203 levels relative to long-term survivors. MiR-203 may serve as a prognostic biomarker and its prognostic capacity warrants further investigation.

DOI10.18632/oncotarget.13816
Alternate JournalOncotarget
PubMed ID27935861
PubMed Central IDPMC5386650
Grant ListP30 CA008748 / CA / NCI NIH HHS / United States
R00 CA194077 / CA / NCI NIH HHS / United States

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.