Δημοσίευση

Middle ear adenoma/carcinoid tumour: a case report and review of the literature.

ΤίτλοςMiddle ear adenoma/carcinoid tumour: a case report and review of the literature.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsAngouridakis, N., Hytiroglou P., Markou K., Bouzakis A., & Vital V.
JournalRev Laryngol Otol Rhinol (Bord)
Volume130
Issue3
Pagination199-202
Date Published2009
ISSN0035-1334
Λέξεις κλειδιάAdenoma, Carcinoid Tumor, Ear Neoplasms, Ear, Middle, Female, Humans, Middle Aged
Abstract

UNLABELLED: Middle ear adenoma, a rare benign tumour with glandular and neuroendocrine differentiation, originates from the epithelial lining of the middle ear.CASE REPORT: We report a case of a 52-year-old woman, who presented with progressive hearing loss and fullness in the left ear for 3 months. Clinical examination revealed a mass in the left middle ear. Histological examination revealed tumour cells forming gland-like and cribriform structures, as well as compact groups. The nuclei were round and uniform, without atypia or mitotic activity. On immunohistochemical staining, the tumour cells were positive for epithelial (cytokeratins, epithelial membrane antigen) and neuroendocrine (neuron specific enolase, synaptophysin, chromogranin and pancreatic polypeptide) markers.CONCLUSION: Middle ear adenoma is a benign tumour that is treated by complete surgical removal. Follow-up of the patient is essential in order to detect possible recurrence. The immunohistochemical staining of the present case supports the suggestion that this tumour is best described by the term neuroendocrine adenoma of the middle ear.

Alternate JournalRev Laryngol Otol Rhinol (Bord)
PubMed ID20345079

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.