Δημοσίευση

Minimizing revision rates with the "Π" technique for bilateral vocal fold immobility: A new technique combining carbon dioxide and diode laser.

ΤίτλοςMinimizing revision rates with the "Π" technique for bilateral vocal fold immobility: A new technique combining carbon dioxide and diode laser.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2016
AuthorsKarkos, P. D., & Stavrakas M.
JournalHead Neck
Volume38
Issue5
Pagination801-3
Date Published2016 May
ISSN1097-0347
Λέξεις κλειδιάCarbon Dioxide, Humans, Lasers, Gas, Lasers, Semiconductor, Reoperation, Vocal Cord Paralysis, Vocal Cords
Abstract

BACKGROUND: For more than 25 years, posterior laser transverse cordotomy has been generally considered the ideal endoscopic minimally invasive procedure of choice for bilateral vocal fold immobility. The main drawback of this procedure, when compared to more aggressive "glottic aperture improvement" operations, is the high revision rates, caused by granulations, adhesion, and scar, for example.
METHODS: We describe a technique using a combination of conventional and flexible lasers. Our technique seems to minimize the revision rates.
CONCLUSION: This new technique combining CO2 and diode laser is a safe alternative for treating bilateral vocal fold palsies.

DOI10.1002/hed.24323
Alternate JournalHead Neck
PubMed ID26690298

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.