Δημοσίευση

Model pedagogy of human anatomy in medical education.

ΤίτλοςModel pedagogy of human anatomy in medical education.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2020
AuthorsChytas, D., Piagkou M., Tsakotos G., & Natsis K.
JournalSurg Radiol Anat
Volume42
Issue7
Pagination853-854
Date Published2020 Jul
ISSN1279-8517
DOI10.1007/s00276-020-02437-3
Alternate JournalSurg Radiol Anat
PubMed ID32055922

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.