Δημοσίευση

Molecular Pathogenesis and Diagnostics of Hepatocellular Tumors

ΤίτλοςMolecular Pathogenesis and Diagnostics of Hepatocellular Tumors
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2015
AuthorsHytiroglou, P., & Bioulac-Sage P.
Book TitleOdze and Goldblum Surgical Pathology of the GI Tract, Liver, Biliary Tract and Pancreas
ChapterMolecular Pathogenesis and Diagnostics of Hepatocellular Tumors
Edition3rd Edition
PublisherElsevier Saunders
CityPhiladelphia, PA
ISBN Number9781455707478

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, T.K. 54124, Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα κοινωνικά δίκτυα.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.