Δημοσίευση

Monitoring changes in quality of life in patients with lung cancer under treatment with chemotherapy and co administration of zoledronic acid by using specialized questionnaires.

ΤίτλοςMonitoring changes in quality of life in patients with lung cancer under treatment with chemotherapy and co administration of zoledronic acid by using specialized questionnaires.
Publication TypeJournal Article
AuthorsTremmas, I., Petsatodis G., Potoupnis M., Laskou S., Giannakidis D., Mantalovas S., Koulouris C., Katsaounis A., Pavlidis E., Amaniti A., Huang H., Bai C., Shi D., Dardas A., Zarogoulidis P., Sardeli C., Konstantinou F., Katsikogiannis N., Zarogoulidis K., Karapantzos I., Karapantzou C., Shen X., Kesisoglou I., & Sapalidis K.
PubMed ID29805698
PubMed Central IDPMC5968760

Επικοινωνία

Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής T.K. 54124 Θεσσαλονίκη
 

Συνδεθείτε

Το τμήμα Ιατρικής στα social networks.
Ακολουθήστε μας ή συνδεθείτε μαζί μας.